1998'den Bugüne

 

​​​​​​Kemal Keloğlu'nun 1998'de Balıkesir'de başladığı ticaret hayatı, tarım ve hayvancılıkta sanayileşme-modernleşme hamlesine güç katacak; "Yıldız" Türkiye'nin tarımda sanayileşme yolunda attığı emin adımlara öncülük edecekti.


Kuruluş yı​lları

Kemal Keloğlu, 28 yaşında Balıkesir'de küçük bir atölyede ticaret hayatına atılır.Yıldız Tarım ve Sanayi Makineleri'nin resmi kuruluşunu simgeleyen 1 Temmuz 1998'de, Yıldız Süt Sağım Makineleri adıyla Balıkesir Ticaret Odası'na kaydolur.


Sanayiciliğe Geçiş

2000'lerin başında seri imalata eğilim başlar. 2002'de Yıldız Tarım ve Sanayi Makineleri endüstriyel hamlesini 2500m2'lik fabrikasına taşınarak yapmıştır.Bu adım atölyeden sanayiciliğe geçişin ilk adımı olmuştur.

Uluslararası ort​aklıklar

2005'li yıllarda uluslararası şirketlerle işbirliği yapılarak çeşitli satış ağları kurulur. İlk ihracat, bu dönemde başlar ve Yıldız Tarım ve Sanayi Makineleri süt sağım makinesi dışında yem ezme, yem kırma makineleri gibi ürünlerini de ihracat hamlesinde etkin kılar.


Faaliyet alanlarının genişlemesi

Yıldız Tarım ve Sanayi Makinelerinin iş alanları 2007 sonrası önemli ölçüde genişler.Şirket artık bir şirket grubu olmuştur.2007'de Yıldız Tarım ve Hayvancılık Şirketi (Yıldız Çiftliği) ile tarım ve hayvancılık sektörüne 500 başlık bir tesis kazandırılmıştır. 2010 yılında ise Yıldız Plastik Sanayi (Yıldız Plast) ile plastik sektörüne, 2012 yılında Yıldız Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketi ile sigorta sektörüne ve Yıldız Modern Süt Teknolojileri şirketi ile gıda sektörüne atılan şirket grubu artık; zirai aletlerden gıda sanayi ve perakendeciliğine, hayvancılıktan sigortacılık hizmetlerine kadar yaygın bir alanda faaliyet gösterir duruma gelir.2010: Kemal Keloğlu "Balıkesir Vergi Rekortmeni"

Kemal Keloğlu, Balıkesir Ticaret Odası tarafından ödediği yüksek vergi sebebiyle "Balıkesir Vergi Rekortmenleri" ödülüne layık görülür.

2020'li yıllar: Yıldız Şirketler Grubu tarım ve sanayi makinelerinde yeni dünyaya hazırlanıyor

Çok dalda çeşitlenen iş kollarında iş yükünü azaltmak isteyen Yıldız Şirketler Grubu, sigorta sektörünü ve gıda sektöründeki işlerini sektör duayenlerine devrederken tarım ve sanayi makinelerinde modernleşmeye öncülük etmeye hazırlanıyor.


 

Kategoriler